Doelstelling:
De Stichting Wijkwerkplaats Oost is een stichting die ten doel heeft; op geheel vrijwillige basis dienstbaar te zijn aan de samenleving. Wij zijn een non-profit organisatie voor mensen die om welke reden dan ook buiten het arbeidsproces vallen, om deze een goede en zinvolle tijdsbesteding te geven, zodat zij zich volwaardig burger voelen in onze samenleving. Dit omvat ook alle zaken die direct of indirect gerelateerd zijn aan het bovengenoemde, evenals alles wat hieraan kan bijdragen, in de breedste zin van het woord.

Vrijwilligers:
De stichting kent geen leden, alleen vrijwilligers die bereid zijn om hun kennis en mogelijkheden te delen en in te zetten voor een ander, indien dat gevraagd wordt.
Derhalve wordt er ook geen contributie geheven.

Vrijwilligers conformeren zich aan de regels die binnen de stichting gelden, worden ingeschreven, voor de verzekering, en er worden afspraken gemaakt op welke tijden zij in principe aanwezig zullen zijn.

Werkwijze:
Iedere vrijwilliger met een goed idee heeft de mogelijkheid dit idee, uit te voeren na overleg, met het bestuur over haalbaarheid/veiligheid, ruimte, kosten en andere bepalende overwegingen.

Aanspreekpunt:
Elk bestuurslid is aanspreekbaar voor vragen en ideeën, maar Jeannette van de Ven heeft de algemene coördinatie.

Bestuur:
Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 vrijwilligers aangevuld met zoveel adviseurs als nodig is. Zij doen dit met veel plezier naast hun ‘gewone’ activiteiten in de wijkwerkplaats.

Bestuursleden:
Ben Zalmstra Voorzitter
Jeannette van de Ven Secretariaat en penningmeesterschap
Tiny Kweens Inkoop en onderhoud
Carlo Hoogers Algemeen
Theo van de Wiel Algemeen

Aftreedschema:
Jaar benoeming naam benoeming / aftreden
2023 Ben 2026
2020 Jeannette 2023 2026
2020 Tiny 2023 2026
2020 Carlo 2023 2026
2023 Theo 2026

Ondersteuning:
Tineke Manupassa Advies en plaatsvervanging
Willem van Aart Advies en plaatsvervanging
Mariet Paashuis alg advies en kascontrole
Geert Snijders alg advies en kascontrole