Vrijwilliger zonder knutselambitie

Kan ik ook op een andere manier binnen de Wijkwerkplaats actief zijn?
U raad het al; Jawel.

En moet ik dat ook een hele dag doen? Nee, natuurlijk niet U spreekt gewoon af wat u wel en niet wilt doen. U komt als vrijwilliger, hoewel dat (met afspraken) niet helemaal vrijblijvend is natuurlijk.

Geef eens wat voorbeelden?
Welnu:
Er zijn gedurende de dag altijd hand en spandiensten te verrichten bij een van de activiteiten.
Ondersteuning van het bestuur met je specifieke kennis
Opruimen uitsorteren van binnengekomen spullen
Even helpen in de winkeltjes
Koffie zetten en gastheer/dame zijn voor de anderen

Een keer rijden voor materiaal
Sponsors zoeken voor materiaal en geld
Assisteren bij een deelname aan een spullenmarkt

Onderhoud aan machines plegen
Enzovoort….enzovoort
We hebben ideeën genoeg!